0262 527 46 99

Kapalı Devre Dolum Sistemleri

Kocaeli Valiliği tarafından 13.05.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Kimyasalların Depolanması, Tahliyesi ve Taşınması Konulu 2014/2 Sayılı Kocaeli Valilik Genelgesi” ile kapalı sistemde dolum ve boşaltımı yapılacak kimyasal maddeler artırılmıştır. Genel kapsamında kara tankeri dolum ve boşaltım işlemlerinin, kimyasal depo tankları ürün ve buhar dönüş hatlarının, sızdırmaz kaplinli bağlantı ekipmanları ile kara tankerlerine veya gaz sistemine bağlı olacak şekilde kapalı sistemde yapılması, mevcut açık dolum yapılan tank ve tankerlerin 30.06.2015 tarihine kadar kapalı doluma dönüştürülmesi kararı alınmıştır. Etil akrilat, bütil akrilat, metil (met)akrilat, 2 etilhekzil akrilat, metil asetat, etil asetat, bütil asetat, VAM (vinil asetat monomer), fenol, toluen, metanol, hekzan ve 11’inci maddedeki diğer kimyasallar genelge kapsamına alınmıştır. 2014/2 sayılı Genelge ile depolama tankı nefeslikleri ve tanker dolum-boşaltım işlemleri sırasında oluşan Uçucu Organik Bileşik (UOB) emisyonlarının en aza indirgenmesi hedeflenmiştir.
Valilik Genelgesine uygun ve Dolum Şirketlerinin istemiş olduğu özelliklere uygun olarak mevcut araçlarınız kapalı devre dolum sistemlerine dönüştürülmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

Diğer resimler için tıklayınız...